Personel Girişi
Untitled Document
Untitled Document

Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü

Bölümde, hızla değişen dünyamızda iklimsel değişim, nüfus artışı ve artan endüstriyel talepler doğrultusunda tarıma ayrılan su kaynaklarının giderek azalma eğilimi göstermesi nedeniyle daha etkin ve sürdürülebilir bir sulama yönetimi için gerekli araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Başta bölgede yetiştirilen bitkilerde su tüketimi, sulama suyu gereksinimi ve sulama yöntemleri olmak üzere diğer sulama ve drenaj konularında araştırma projeleri yürüterek, gerek yatırımcı kuruluşlara, gerekse çiftçi ve çiftçi örgütlerine gereksinim duydukları bilgi ve teknikleri sunmak bölümün temel görevidir.

Bölüme bağlı olarak çalışan laboratuvarlar;
• Sulama Suyu Analizleri Laboratuvarı
• Atık Su Analizleri Laboratuvarı
• Tuzluluk- Alkalilik Analizleri Laboratuvarı

Bölüm Personeli :

Ziraat Yüksek Mühendisi
Bölüm Başkanı
Ziraat Yüksek Mühendisi
Araştırmacı
Perihan Tarı Akap Ziraat Yüksek Mühendisi Araştırmacı
Şuayip Yüzbaşı Ziraat Yüksek Mühendisi Araştırmacı
Sinan Aras Ziraat Mühendisi Araştırmacı
Süleyman Şen Ziraat Mühendisi Araştırmacı
Şener Özçelik Ziraat Mühendisi Araştırmacı
Tolga Altay Ziraat Mühendisi Araştırmacı

Araştırma Konuları :
• Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,
• Hassas ve kısıntılı sulama ile suyun optimum kullanımına uygun sulama yöntemi ve programlarını belirlemek,
• Evsel atıksu ve drenaj suyu gibi düşük nitelikli suların tarımsal sulamada kullanıldığında oluşan sonuçları belirlemek,
• Yüzey ve basınçlı sulama yöntemlerinde otomasyonun uygulama koşullarını araştırmak,
• Sulama şebekelerinde su dağıtım ve kullanım stratejileri oluşturmak ve bitkisel üretime uygun tarım arazilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Sulama sistemlerinin su dağıtım performanslarının belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak,
• Sulama alanlarındaki tabansuyunun seviye ve kalitesini belirleyerek bitki ve toprağa etkilerini saptamak,
• Drenaj sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde temel teşkil eden drenaj projeleme kriterlerinin arazi, lizimetre ve laboratuvar koşullarında belirlemek,
• Tuzluluk ve/veya alkalilik sorunu olan arazileri iyileştirilmek ve tarıma kazandırmak,
• İklim değişimi ve kuraklığın tarımsal sulama üzerindeki etkilerini incelemek,
• Sulama suyu ve atıksu analizleri ile tarımsal amaçlı kullanılan sularda mikrobiyolojik analizler yapmak ve sulama suyu kriterlerine göre değerlendirmek.