Personel Girişi
Untitled Document
Araştırma Projeleri
Sulama Yönetimi ve Tarımsal Karar-Destek Sistemleri İçin Katılımcı, Çok Düzeyli Yeryüzü Gözlem Destekli Araçlar (PLEIADeS)Sonuçlandı
Kurak Koşullarda Sürdürülebilir Sulama Yönetimi Planlaması İçin Gerekli Enstrüman ve Metodolojiler (MIPAIS) Sonuçlandı
Tarımda İklimsel Risk Analizi İçin Arazi Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi(CLIMAGRImed) Sonuçlandı
Ege Bölgesinde İklim Tarımsal Teknoloji Toprak ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Buğday-Pamuk Verimi Üzerine Etkisi Sonuçlandı
KHGM - IWMI Gediz Ortak Araştırma Projesi Sonuçlandı
Çevresel Teknolojiler ve Çölleşme Olayı Sonuçlandı

Ege Bölgesinde İklim Tarımsal Teknoloji Toprak ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Buğday-Pamuk Verimi Üzerine Etkisi

THAEM, Köy Hizmetleri Menemen Araştırma Enstitüsü ve İsrail Bölgesel Meteoroloji Eğitim Merkezi (RMTC) işbirliğiyle 1999 yılında başlanan proje 2002 yılında tamamlanmıştır.
Projenin temel amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Ege Bölgesinde pamuk ve buğday bitkisinde iklim, toprak, kültürel işlemlerin ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisini belirlemek
• Araştırma Enstitülerine gelecekte planlanabilecek araştırma programları önermek.

Elde edilen sonuçlar 3 entegre yaklaşıma dayanmaktır.

• İllere göre bölgesel model – Devlet İstatistik Enstitüsü yıllık raporlarından alınan bağımsız değişken girdilere (verim, ekim alanı, fiyat) dayalı olarak geliştirilmiştir.Entegre edilmiş deneme modeli – yaklaşık 30 yıllık Ege bölgesi deneme veri tabanına dayanarak geliştirilmiştir.
• Bu model iklim, toprak, kültürel işlemler ve çeşitlerin buğday ve pamukta potansiyel verim üzerine etkisi konusunda yeni bilgiler sağlamıştır.
• Günlük toprak neminin simülasyon modeli.

Entegrasyon 2 şekilde gerçekleştirilmiştir;

• Bitki girdi değişkenleri arasında entegrasyon,
• Farklı alansal ölçekler arasında entegrasyon (deneme parseli-ticari üretim alanları)
Buna ilave olarak 2 spesifik yönetim girdisi (su ve azot) detaylı olarak analiz edilmiş ve takiben su ve azot dengesi konusunda çalışılmıştır.

Aşağıdaki öneriler eldeki bilgilerin tekrar analiz edilmesine dayanmaktadır.

Bu çalışmada;

Buğday bitkisi için Ege Bölgesinde 5 ile ait (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Denizli) 29 yıllık iklim verilerinin,1970-1998 Devlet İstatistik Enstitüsü buğday verim değerlerinin ve bu süreler içinde Ege Bölgesinde buğday üzerine yapılmış 298 adet deneme sonucunun istatistik programında (sgplus) entegre edilerek analiz edilmesi ile iklimin, tarımsal teknolojinin, toprak ve Sosyo-ekonomik faktörlerin buğday verimine etkisi incelenmiştir.

Pamuk bitkisi için ise Ege Bölgesinde 4 ile ait (İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli) 29 yıllık iklim verilerinin,1970-2000 yıllarındaki Devlet İstatistik Enstitüsü pamuk verim değerlerinin ve bu süreler içinde Ege Bölgesinde pamuk üzerine yapılmış 1027 adet deneme sonucunun istatistik programında (sgplus) entegre edilerek analiz edilmesi ile iklimin, tarımsal teknolojinin, toprak ve Sosyo-ekonomik faktörlerin pamuk verimine etkisi incelenmiştir.

Çalışma sonucunda; gübreleme ve sulama uygulamaları gibi pek çok araştırma çalışmasına dayanarak elde edilen sonuçlar güvenle ortaya konulabilirken, azot dengesi ve yıkanma potansiyeli gibi konular tartışmaya açık olup deneysel olarak test edilmeleri gerekmektedir.

Çalışmaya ait 2 adet proje raporu (İngilizce) ile çalışmanın özetini kapsayan rapor özeti İngilizce ve Türkçe olarak basılmıştır.